PIETARSAAREN SEUDUN RC-LENTÄJÄT JAKOBSTADSNEJDENS RC-FLYGARE

Kerho

Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät (PRCL) muodostuu joukosta lennokkiharrastajia. Toiminta alkoi rekisteröimättömänä kerhona vuonna 2002. Silloin otettiin käyttöön ensimmäinen lennokkikenttä Remsussa. Se oli käytössä vain yhden vuoden. Pietarsaaren Seudun RC-lentäjät rekisteröitiin yhdistysrekisteriin maaliskuussa 2005. Kerhon tärkein yhteinen hanke on lennokkikentän ylläpito.

Katso kerhomme säännöt.


Klubb

Jakobstadsnejdens RC-flygare (JRCF) har bildats av en grupp modellflygentusiaster. Verksamheten påbörjades som en oregistrerad klubb år 2002. På den tiden togs modellflygfältet i Remsu i bruk. Den användes bara ett år. Jakobstadsnejdens RC-flygare registrerades i föreningsregistret i mars 2005. Klubbens viktigaste mål är att upprätthålla flygfältet.

Våra stadgar.


Jäsenmaksut 2018
Aikuinen 25 €
Juniori, 2000 tai myöhemmin synt. 10 €

Medlemsavgifter 2018
Vuxen 25 €
Junior, född 2000 eller senare 10 €

Jäsenetuja
 • Lennokkikentän käyttöoikeus.
 • Ilmaiset sisälennätysvuorot Runeberg-salissa.
 • Alennuksia lennokkitarvikkeista alan liikkeissä.
 • Jäsenet voivat lainata ilmaiseksi kerhon lennokkisimulaattoria.
 • Saat tukea lennokkiharrastukseen muilta jäseniltä.
 • Ja ennen kaikkea: lennokkiharrastus on paljon hauskempaa yhdessä muiden kanssa!

Medlemsförmåner
 • Rätt att använda flygfältet.
 • Gratis inomhusflygningar i Runebergssalen.
 • Rabatter hos vissa modellflyghandlare.
 • Gratis lån av klubbens modellflygsimulator.
 • Hjälp och stöd från övriga medlemmar.
 • Och förutom allt: modellflyghobby är mycket roligare tillsammans med andra entusiaster!
Jäsenhakemus. Ota yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen. Medlemsansökan. Ta kontakt med någon av styrelse­medlemmar.


Hallitus ja toimihenkilöt 2017


Styrelsen och funktionärer 2017
Martin Stens
050 343 5171
martin.stens (at) gmail.com
hallituksen puheenjohtaja (web, tiedotus) styrelesens orförande (web, information)
Rolf Sundqvist
050 514 7230
rolf.sundqvist (at) multi.fi
hallituksen varapuheenjohtaja (kalusto, lennokkikenttä) styrelsens vice ordförande (egendom, flygfält)
Ronald Back
040 739 9569
ronald.back (at) multi.fi
hallituksen jäsen, sihteeri (tapahtumat, kerhon toiminta) styrelsemedlem, sekreterare (evenemang, verksamhet)
Ilkka Klemetti
040 545 3044
ilkka.klemetti (at) pivota.fi
hallituksen jäsen (talous, jäsenasiat, inSkaala) styrelsemedlem (ekonomi, medlemmar, inSkaala)
Kenneth Westin
0400 945 797
hallituksen varajäsen suppleant
Krister Knuts
(06) 729 2134
kenttäpäällikkö fältchef

Jos haluat tietää lisää Pietarsaaren Seudun RC-lentäjien toiminnasta, ota yhteyttä johonkin yllämainittuun henkilöön.

I fall du vill veta mera om Jakobstadsnejdens RC-flygare, ta gärna kontakt med någon av ovanstående personer.

6.3.2018 webmaster